Nowości:

22.07.2017 – Santiago de Compostela – część I – przed Mszą Świętą – grupa ks. Andrzeja Mileja

22.07.2017 – Santiago de Compostela – część I – przed Mszą Świętą
– grupa ks. Andrzeja Mileja. Przejazd autokarem z Portugalii do Hiszpanii,
przejście ulicami pod Katedrę św. Jakuba, zwiedzanie ulic przy Katedrze.